Hållbarhet

Vi är stolta över att ha hållbarhet som en hög prioritet på vår agenda. För att minska vår miljöpåverkan utgår all vår produktion från Sverige. Dessutom använder vi återvunnet material i våra emballage för att minska vår konsumtion av jungfruligt material. Genom att använda återvunnet material i våra emballage bidrar vi till att minska mängden avfall och resurser som krävs för att producera nya material.

Vi arbetar ständigt för att hitta nya, grönare lösningar för att minska vår klimatpåverkan. Ett sätt vi gör detta på är genom att byta till mer energieffektiv belysning, optimera ventilationen och att effektivisera våra transporter. Vi är medvetna om att vår största påverkan på miljön kommer från tillverkningen av de produkter som vi säljer – som material, energi och transporter. För att minska vår miljöpåverkan ser vi till att produkterna vi tillverkar har en så lång livstid som möjligt, och vi hjälper också till att återanvända produkter som inte längre kan användas.

Just nu arbetar vi på en kartläggning som visar hur stor vår klimatpåverkan faktiskt är, så vi kan ta ytterligare steg i en grönare riktning.
Vi fortsätter att arbeta aktivt för att minska vår miljöpåverkan och att stärka vår hållbarhetsprofil.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att höra mer om vårt hållbarhetsarbete inom Jolek?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss
Storsäckhållare med tillhörande säck.