Personvernerklæring

Personvernerklæring for Jolek i Tranås AB («Jolek»)

Jolek forklarer nedenfor sin personvernpolicy, som har som mål å sikre at vi håndterer personopplysninger i samsvar med EUs databeskyttelsesforordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Behandlingsansvarlig for dine data

Jolek er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir til oss og er ansvarlig for dine personopplysninger i henhold til gjeldende databeskyttelsesforordning (GDPR).

Håndtering av personopplysninger

Jolek håndterer personopplysningene du har delt med oss ​​for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Personopplysningene som Jolek håndterer er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, såkalte informasjonskapsler, interessemeldinger og meldinger.

Når du besøker en nettside som tilhører oss, kan det forekomme at vi lagrer såkalte «cookies» for å gjøre opplevelsen din av nettsiden bedre men også for å samle inn statistikk som gjør oss flinkere til å utvikle den. På nettsiden vår har du muligheten til å samtykke til at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din når du besøker nettsiden. Uten ditt samtykke til lagring av grunnleggende informasjonskapsler kan vi ikke tilby deg et nettsted som fungerer etter hensikten. I tillegg til disse grunnleggende informasjonskapslene kan det være informasjonskapsler fra tredjeparter som du må samtykke til å lagre dersom du ønsker å få tilgang til visse andre funksjoner. Du kan alltid avslå og trekke tilbake samtykke til lagring av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Dersom du nekter samtykke kan dette bety at nettsiden ikke fungerer etter hensikten. Hvis du godtar å lagre informasjonskapsler når du besøker oss på nettet, kan du være sikker på at vi anonymiserer eventuelle IP-adresser vi samler inn som statistiske data.

Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres kun hos Jolek så lenge det er nødvendig for å oppfylle det spesifikke formålet som dataene samles inn for.

Hvem har tilgang til dataene dine?

Jolek er bekymret for tilgang til og håndtering av dine personopplysninger. Personopplysninger som sendes inn til Jolek vil være tilgjengelig for de ansatte i selskapet som må oppfylle forpliktelsene vi har overfor deg. Dine personopplysninger vil aldri bli utlevert til uautoriserte parter eller delt med andre parter, verken innenfor eller utenfor Sveriges grenser. Informasjon om personopplysninger kan eventuelt deles med myndighetene dersom loven krever det.

Hva er dine rettigheter?

– Rett til informasjon om hvordan personopplysningene behandles.

Som privatperson har du rett til å be om informasjon om og hvordan Jolek håndterer dine personopplysninger.

– Rett til retting

Jolek har til hensikt at personopplysningene som håndteres skal være nøyaktige og relevante. Hvis dine personopplysninger er feil av en eller annen grunn, har du rett til å be om en retting.

– Rett til å bli glemt

Du har, når som helst, rett til å be om å bli glemt og å få slettet dine personopplysninger hos Jolek. Hvis du velger å få dine personopplysninger slettet, kan det imidlertid bety at Jolek ikke kan fullføre noen klager eller forespørsler.

– Dataportabilitet

Du har rett til å be om personopplysningene som Jolek har om deg. Personopplysningene som inngår er de som er gitt oss via samtykke eller som har vært rettet mot å oppfylle en avtale. Det kan også være informasjon som Jolek har reddet gjennom interesseavveininger. Interesseavveining er et rettslig grunnlag som innebærer at ivaretakelse av den registrertes interesser er større enn risikoen for konsekvenser for den enkelte når det gjelder personlig integritet. Retten til endring, retting eller retten til å bli glemt skjer innen én uke forutsatt at det ikke betyr eller kan bety at Bolt ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter loven.

– Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Hvis du mener at Jolek behandler dine personopplysninger feil, er du velkommen til å kontakte oss. Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Endringer i personvernreglene

Jolek forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i sin personvernpolicy i den grad det er nødvendig for å møte nye juridiske eller tekniske krav. Den siste versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på nettsiden vår.

 

Etablert 22/06/2023