Storsekkholder hev- og senkbar

Stilles direkte på bakken og er helt uavhengig av lastpall.

  • Hev- og senkbar samt mulig å forlenge.
  • Kan brukes for 1 m³ og 2 m³.
  • Brukes også som transportsikring av gods og forflyttes enkelt med truck.
  • Man kan enkelt ta bort stillaset for å løfte sekken med truck eller hjullaster.
  • Overflatebehandlet med sink eller pulverlakk, noe som innebærer lang holdbarhet uten rust.
Teknisk informasjon Kontakt
Storsäckhållare höj och sänkbar med säck. Lång storsäckhållare höj & sänkbar med storsäck. Detalj på storsäckhållare höj & sänkbar. Detalj på storsäckhållare höj & sänkbar.