Om Jolek

Jolek har lång erfarenhet av olika kunders behov oavsett om du är privat eller företagskund. Mer än 30 år efter att företaget grundandes är vi ett framgångsrikt familjeföretag med viktiga medarbetare som tillsammans jobbar för att hjälpa våra kunder vid framtagning och vidareutveckling av olika koncept.

Vi är din leverantör som kan kundanpassa unika koncept med hjälp av vårt  standardsortiment. Tillsammans jobbar vi fram bäst lösning för rätt design, layout, ekonomi, kvalitet och leveranstid.